Wil je eindelijk écht inzicht in je financiën en weten wat je waard bent?

Met de Langzaamrijker Finance Sheet krijg je eindelijk overzicht in je financiën. Dit is één van de eerste stappen als je serieus een vermogen wilt opbouwen.

Je krijgt niet alleen overzicht in je in- en uitgaven, maar brengt ook in kaart wat je waard bent. Hoeveel is je woning, je beleggingen, je spaargeld en je banktegoeden nu eigenlijk samen waard? En hoe verhoud zich dat met een jaar geleden? Lig je op schema als het gaat om je lange termijn doelstellingen? Hier gaat de sheet je enorm bij helpen!